LOGOWANIEREJESTRACJA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
OŚRODEK BADAŃ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TO SPÓŁKA KAPITAŁOWA, KTÓREJ UDZIAŁOWCY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I NALEŻĄ DO POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
SPÓŁKA ZOSTAŁA ZAWIĄZANA W CELU TWORZENIA, AKTUALIZACJI ORAZ UDOSTĘPNIANIA POZYSKANYCH INFORMACJI O TRANSAKCJACH Z RYNKU NIERUCHOMOŚCI, PRZYGOTOWYWANIA ANALIZ I PUBLIKACJI BRANŻOWYCH ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. BENEFICJENTAMI USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ SĄ OSOBY WYKONUJĄCE ZAWÓD RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO.
ELEKTRONICZNA BAZA DANYCH O RYNKU NIERUCHOMOŚCI UMOŻLIWIA ZAINTERESOWANYM RZECZOZNAWCOM ZDOBYCIE PEŁNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OKREŚLONEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.