Nazwa użytkownika (do logowania):
Imię:
Nazwisko:
Nr uprawnień:
Firma:
Nip:
Kod:
Miasto:
Kraj:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Telefon:
Telefon kom.:
Fax:
e-mail:
Oświadczam, iż posiadam uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nadane
przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:
– z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
– z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami.